Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi VIII nabór, Infrastruktura i Środowisko

27 września 2019

Konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19 dla Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403; kod 429; kod 430; kod 431);podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115; kod 116; kod 117; kod 118; kod 120; kod 121; kod 124).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. W ramach naboru dofinansowane będą inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-gospodarka-odpadami-komunalnymi-viii-nabor/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
27 września 2019