Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe, RPO Podkarpackie

30 września 2019

Konkurs nr RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19 dla Działania Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia,

b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

c) instytucje otoczenia biznesu (IOB)

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu „parki biznesowe” prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji, polegających w szczególności na budowie/ rozbudowie/przebudowie infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.) oraz zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-promowanie-przedsiebiorczosci-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 września 2019