Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, RPO Opolskie

24 października 2019

Konkurs nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 dla Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, w ramach RPO Województwa Opolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

–        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

–        organizacje pozarządowe,

–    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

–        instytucje kultury,

–        jednostki sektora finansów publicznych,

–        przedsiębiorstwa.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
  3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.
  4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
  5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
  6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
  7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-kultury-531-dziedzictwo-kulturowe-i-kultura-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 października 2019