Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-Pomorskie

28 września 2018

 Konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wnioskodawcą w projekcie może być:

 • jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • inna jednostka sektora finansów publicznych;
 • przedsiębiorstwo komunalne;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;
 • podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych).
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Konkurs obejmuje projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:

 1. a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
  b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  c) realizacja mikrokogeneracji (tj. – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (tj. – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby własne,
  d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 

Link do ogłoszenia: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=257

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 września 2018