Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej / 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, RPO Małopolskie

11 października 2019

Konkurs nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19 dla Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej / 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG) – instytucje otoczenia biznesu, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub Skarb Państwa.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących SAG o przeznaczeniu przemysłowym/ usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym m.in.:

–   wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę,

–   tworzenie na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych, tj. dróg oraz infrastruktury służącej do przemieszczania się po obszarze SAG – w tym np. chodniki, drogi rowerowe, parkingi (wyłącznie jako element uzupełniający projektu),

–   budynki i budowle (wyłącznie w ograniczonym zakresie, jeśli są one niezbędne do właściwego funkcjonowania SAG),zlokalizowane na obszarze danego subregionu.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-strefy-aktywnosci-gospodarczej-312-strefy-aktywnosci-gospodarczej-spr-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
11 października 2019