Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskie

7 listopada 2018

Konkurs nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18, dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

– przedsiębiorcy,

– jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, które wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. a) przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą kwalifikowalne, pod warunkiem, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Niekwalifikowalne będą projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów.

Budowa nowych obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach i powinna wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych w regionie.

  1. b) doposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych;
  2. c) rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny (tylko jako element projektu);
  3. d) przeprowadzenie robót budowlanych i doposażenie pracowni diagnostycznych i innych komórek organizacyjnych, które współpracują przy udzielaniu kompleksowej opieki psychiatrycznej oraz działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem (tylko jako element projektu).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/73-infrastruktura-zdrowotna-i-spoleczna-konkurs-nr-rpsw070300-iz00-26-20018/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
7 listopada 2018