Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, RPO Małopolskie

7 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18, dla Działania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  1. a) Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych),
  2. b) Inne podmioty w przypadku projektów, które są kontynuacją wsparcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych utworzonych w ramach konkursów RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 lub RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 tj. projekt będzie realizowany przez tego samego beneficjenta.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. a) utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizacja zajęć z uczniami według programów zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych w ramach czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych:

– językowych (j. angielski),

– matematycznych i naukowo-technicznych (nauki matematyczno-przyrodnicze),

– przedsiębiorczości,

– Informatycznych (technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),

oraz kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych:

– kompetencji społecznych (min. rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej),

  1. b) realizacja działań projektowych w ścisłej współpracy z projektem pozakonkursowym: pn. Małopolskie talenty (projekt koordynacyjny, realizowany przez Województwo Małopolskie)

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-1015-wsparcie-uczniow-zdolnych-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
7 listopada 2018