Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie/ LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

26 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18 dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  •  jednostki samorządu terytorialnego

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/informacja-o-naborze-ogloszonym-przez-lgd-gminy-powiatu-swieckiego-w-ramach-dzialania-71-rpo-wk-p-na-lata-2014-2020-nr-konkursu-nadany-przez-iz-rpo-wk-p-nr-rpkp070100-iz00-04-24318-nr-konkursu-nadany-przez-lgd-iirpoefrr2018/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
26 listopada 2018