Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18, dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– regionalny podmiot leczniczy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ):

– samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego;

– przedsiębiorstwo.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
  2. Wyposażenie w sprzęt medyczny,realizowanymi na potrzeby infrastruktury:

a) sal operacyjnych – zgodnie z wymogami Programu Dostosowawczego oraz zakresem zadań, o których mowa w postanowieniu Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanym zgodnie z art. 207 ust. 3 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160  z późn. zm.) albo

b) oddziałów Intensywnej Terapii Medycznej – zgodnie z wymogami Programu Dostosowawczego oraz warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218)

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-i-spoleczna-611-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-7/

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018