Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18, dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,

2) sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,

4) dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Typ projektu 2 może być realizowany wyłącznie w powiązaniu z typem 1 lub 4.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/84-godzenie-zycia-zawodowego-i-rodzinnego-843-rozwoj-uslug-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-w-ramach-zit-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018