Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

29 grudnia 2017

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 29.12.2017

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzą co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo albo
  • dwie jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania).

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM