Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, RPO Łódzkiego

4 grudnia 2017 @ 08:00 - 17:00

light-bulb-1776372_960_720
PLANOWANY data naboru wniosków od 04.12.2017 do 21.12.2017
arząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst;
  2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
  3. przedsiębiorcy;
  4. organizacje pozarządowe;
  5. jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe;
  6. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:

  • budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,
  • wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe),
  • budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
4 grudnia 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-ochrona-powietrza-432-ochrona-powietrza-1/

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. łódzkie Polska + Google Map