Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, RPO Kujawsko-pomorskie

28 lutego 2019

Konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
  2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.
  3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3).

Typ projektu nr 1 stanowi obligatoryjny element wsparcia w ramach projektu.

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie na rzecz osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/84-godzenie-zycia-zawodowego-i-rodzinnego-842-rozwoj-uslug-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 lutego 2019