Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskie

27 września 2018

Konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/18, dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Realizacja wsparcia typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, w szczególności poprzez:
– doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
-pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
– szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,
-subsydiowane zatrudnienie,
– dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
– wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz wsparciem w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/65-doskonalenie-kompetencji-osob-pracujacych-i-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
27 września 2018