Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

28 września 2018

Konkurs nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18, dla Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego,

– mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego definiowane wg załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014),

– duże przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego, definiowane wg załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014),

– partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa świętokrzyskiego,

– organizacje pozarządowe (NGO) działające na terenie województwa świętokrzyskiego,

– samorządowe osoby prawne działające na terenie województwa świętokrzyskiego,

– instytucje otoczenia biznesu działające na terenie województwa świętokrzyskiego,

– uczelnie działające na terenie województwa świętokrzyskiego,

– państwowe jednostki budżetowe działające na terenie województwa świętokrzyskiego,

– instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych) działające na terenie województwa świętokrzyskiego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. a) projekty realizowane w ramach systemu ciepłowniczego spełniającego wymogi ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie lub
  2. b) projekty realizowane w ramach systemu ciepłowniczego nie spełniające wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale w wyniku realizacji projektu będą spełniać kryteria systemu efektywnego energetycznie.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-strategia-niskoemisyjna-wsparcie-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-rpsw030400-iz00-26-21818/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 września 2018