Perspektywa 2014-2020 – nabory nadal trwają

Dzięki dotacjom pozyskiwanym przez naszą firmę w perspektywie finansowej na lata 2014­­­‑2020 zrealizowane zostały liczne inwestycje i przedsięwzięcia. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w tejże perspektywie skupiają się głównie na inwestycjach w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, stąd projekty dedykowane m.in. innowacyjności.

Wraz z rokiem 2020 perspektywa finansowa na lata 2014-2020 dobiegnie końca. Mimo krótkiego okresu do jej zakończenia, wciąż realizowana jest szeroka gama konkursów, spośród których wiele dedykowanych jest przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Trwające obecnie nabory wniosków dla przedsiębiorców skupiają się w szczególnym stopniu na następujących obszarach:

  • badania i rozwój,
  • innowacje,
  • internacjonalizacja.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego przystąpić mogą do konkursów związanych z obszarem:

  • efektywność energetyczna.

Nabory wniosków wciąż trwają! Zachęcamy do kontaktu z nami oraz do zapoznania się z kalendarzem konkursów i przystąpienia do realizacji wniosku.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM