Nowa oferta środków unijnych

We wrześniu rozpoczęły się kolejne nabory wniosków z programów regionalnych i krajowych, z których większość kierowana jest do przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże mogą pozyskać fundusze unijne w ramach konkursów z tzw. szybkiej ścieżki (przyspieszona ocena wniosków) na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub same prace rozwojowe.

Informacje o konkursach:

 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego do 27 września mogą składać wnioski dotyczące budowy infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegóły konkursu: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,44,viii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html

Zachęcamy do składania wniosków!

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM