Audyty wzornicze

Konkurencyjność i rozwój firmy uzależnione są od posiadanych produktów i usług. Ich cechy rzutują na poziom zadowolenia klientów, a także umożliwiają ukierunkowanie dalszego rozwoju firmy. Faber Consulting oferuje usługę audytu wzorniczego, dzięki której możliwe będzie uzyskanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi dla Państwa przedsiębiorstwa.

Jej zakres obejmuje:

a) przeprowadzenie audytu wzorniczego – analizy wzorniczej w zakresie oferty usługowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego,

b) opracowanie strategii wzorniczej – ogólnej charakterystyki firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego, ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie, rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w opracowywaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie wzornictwa dla przedsiębiorstw. Nasze profesjonalne usługi przyczynią się do rozwoju innowacyjności każdej firmy.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM