Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, RPO Mazowieckie

22 października 2018

Konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Podmioty lecznicze posiadające na dzień złożenia wniosku umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Cele pośrednie:

– poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej;

– rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,

– rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi;

– poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych;

– zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych;

– zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-922-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-11/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
22 października 2018