Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia, RPO Zachodniopomorskie

Grudzień 31

Konkurs nr RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17, dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowia, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Podmioty, o których mowa powyżej muszą spełniać następujące warunki:

  1. posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
    w zakresie zbieżnym z zakresem projektu;
  2. zobowiązać się do posiadania takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu w przypadku projektu przewidującego rozwój działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia,
  • Zakup wyrobów medycznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o  wyrobach medycznych.

Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym sprzętu komputerowego) oraz innego wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu możliwy jest wyłącznie jako element projektu.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-infrastruktura-zdrowia-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Grudzień 31