Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, RPO Świętokrzyskie

16 października 2018

Konkurs nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18, dla Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Konkurs dedykowany jest Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

– jednostki organizacyjne służb medycyny pracy,

– podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-823-wsparcie-profilaktyki-zdrowotnej-zit-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
16 października 2018