Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, RPO Kujawsko-pomorskie

12 kwietnia 2019

Konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowa jednostka organizacyjna,
 • organizacja pozarządowa,
 • kościół,
 • związek wyznaniowy,
 • osoba prawna kościoła,
 • osoba prawna związku wyznaniowego,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną,
 • państwowa jednostka organizacyjna,
 • organ władzy, administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwo.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
 2. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punkcie 1.

Link do ogłoszenia: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/44-ochrona-i-rozwoj-zasobow-kultury-9/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
12 kwietnia 2019