Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

30 września 2019

Konkurs nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

b) duże przedsiębiorstwa.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim i służyć do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ww. branżach i obszarach.

5. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

6. Działanie skierowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności B+R, jak i ją rozwijających. Otrzymane wsparcie musi przyczynić się do powstania lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-rozwoj-infrastruktury-br-sektora-przedsiebiorstw-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 września 2019