Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie składania wniosków – 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Pomorskiego

2 listopada 2017 @ 08:00 - 17:00

sewage-plant-2224933__340
PLANOWANY data naboru wniosków od 02.11.2017 do 24.11.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach OP 11 Środowisko.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
3) podmiotów wykonujących zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego,

4) jednostek administracji rządowej,
5) spółek wodnych,
6) jednostek naukowych,
7) szkół wyższych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:
1) budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych,
2) budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków,
4) tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
5)budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
2 listopada 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/113-gospodarka-wodno-sciekowa-1/

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. pomorskie Polska + Google Map