Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 2, RPO Zachodniopomorskie

16 listopada 2018

Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 2, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Działania wspierające rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/76-wsparcie-rozwoju-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-interesie-ogolnym-typ-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
16 listopada 2018