Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-Pomorskie

9 lipca 2018

Konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wnioskodawcą w projekcie może być:

1. podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);

2. spółka z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego) w partnerstwie z tymże podmiotem.

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ponadto ocenie w ramach kryterium podlega, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty, o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;

b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń; w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;

c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.

 

Link do ogłoszenia: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=245

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
9 lipca 2018