Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18 dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/114-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-osob-doroslych-1141-ksztalcenie-ustawiczne-zit-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018