Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, RPO Warmińsko-mazurskie

24 września 2018

Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-002/18  dla Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • uczelnie
  • jednostki naukowe.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R, zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnej z definicją określoną w art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w tym również wartości niematerialne i prawne.

Uzupełniająco wspierane będą działania animujące współpracę podmiotów sektora naukowo-badawczego z sektorem prywatnym w celu zwiększenia przychodów z sektora prywatnego.

W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne obejmujące tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i odpowiadającej potrzebom gospodarki. Dopuszczalne jest tworzenie i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury. Preferencje uzyskają projekty z obszarów strategicznej interwencji:

  • aglomeracja Olsztyna
  • ośrodki subregionalne.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-nowoczesna-infrastruktura-badawcza-publicznych-jednostek-naukowych-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 września 2018