Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 4 marca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Lubelskie

Marzec 4

Konkurs nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/19 dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, w ramach RPO Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Spółki typu spin-off i spin-out zgodnie z poniższą definicją: Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika naukowego instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Spółka typu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

Marzec 4

Konkurs dla Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: - uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Marzec 4

Konkurs dla Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz których siedziba i oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Marzec 4

Konkurs dla Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz których siedziba i oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Marzec 4

Konkurs dla Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: 1) jedna jednostka naukowa oraz 2) jedno przedsiębiorstwo. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events