Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Lubelskie

Marzec 4

Konkurs nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/19 dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, w ramach RPO Lubelskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Spółki typu spin-off i spin-out zgodnie z poniższą definicją:

Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika naukowego instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Spółka typu Spin-off jest zależna od organizacji macierzystej (np. uczelni wyższej) oraz formalnie z nią związana (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.).

Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika naukowego instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Spółka typu spin-out jest niezależna pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiada niezależne źródła finansowania.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-przedsiebiorstwa-odpryskowe-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Marzec 4