Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 16 listopada 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

16 listopada 2018

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-041/18, dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorstwa; - konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej), RPO Dolnośląskie

16 listopada 2018

Konkurs nr RPDS.04.04.04-IP.03-02-323/18,  dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 2, RPO Zachodniopomorskie

16 listopada 2018

Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 2, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej, podmioty wymienione w art. […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

16 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18, dla Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events