Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 15 października 2018

Cały dzień

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie.

15 października 2018

Konkurs nr RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18, dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, RPO Łódzkie

15 października 2018

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18, dla Działania 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucje pomocy i integracji społecznej, Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, RPO Lubuskie

15 października 2018

Konkurs nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18, dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.5 Efektywność energetyczna - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST. Konkurs obejmuje […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkie

15 października 2018

Konkurs nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/18, dla Działania 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events