Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 2 listopada 2017

Cały dzień

Rozpoczęcie składania wniosków – 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

2 listopada 2017

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.11.2017 do 30.11.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” CEL 3 Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru 3.2. Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie […]

Dowiedz się więcej »
08:00

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskiego

2 listopada 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. świętokrzyskie Polska
solar-panels-538114__340

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.11.2017 do 29.12.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Pomorskiego

2 listopada 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. pomorskie Polska
sewage-plant-2224933__340

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.11.2017 do 24.11.2017 Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach OP 11 Środowisko. Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: 1) jednostek samorządu […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events