Broker Innowacji_logo_kw

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZNAKÓW TOWAROWYCH I SŁOWNYCH BROKER INNOWACJI I BROKER INNOWACYJNOŚCI

Uwaga! Faber Consulting jest podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaku towarowego i oznaczenia Broker Innowacji. W związku z licznymi naruszeniami naszych praw i własności intelektualnej, informujemy, że Broker Innowacji jest znakiem prawnie chronionym i zastrzeżonym. Wszystkie instytucje i podmioty zainteresowane korzystaniem ze znaku Broker Innowacji odsyłamy do zamieszczonego tutaj REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZNAKÓW TOWAROWYCH I SŁOWNYCH BROKER INNOWACJI I BROKER INNOWACYJNOŚCI właściciela marki. Podmioty naruszające informujemy i ostrzegamy, że właściciel znaków zastrzega sobie prawo do roszczeń z tytułu naruszenia własności.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM