Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu – rozbudowa i przebudowa

szkoły muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty

„Podczas realizacji zlecenia firma Faber Consulting wykazała bardzo duże zaangażowanie daleko wykraczające poza standardowy zakres usługi. Projekt został wybrany do dofinansowania i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod kątem oceny merytorycznej.

W świetle przytoczonych argumentów możemy rekomendować firmę Faber Consulting Sp. z o. o jako kompetentną, świadczącą usługi na bardzo wysokim poziomie w sposób rzetelny i z uwzględnieniem interesów Zleceniodawcy”

 

Kamil Sieratowski

Koordynator Projektu

 • podmiot: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu
 • wartość dotacji: 9 960 152,31 zł
 • wartość projektu: 12 037 756,26 zł
 • finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.3.

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie

infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego

do obowiązujących przepisów prawa

„Współpraca z firmą Faber Consulting przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Dokumentację przygotowano w terminie i z należytą starannością. Dotychczasowa współpraca pozwala nam rekomendować firmę Faber Consulting jako solidnego i rzetelnego kontrahenta, godnego polecenia innym jednostkom”

 

mgr inż. Mariusz Paszko

Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego

 • podmiot: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 • wartość dotacji: 3 811 243,70 zł
 • wartość projektu: 5 393 400,10 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, działanie 8.3.

Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu

„Miejski Zarząd Dróg rekomenduje Firmę Faber Consulting jako profesjonalny zespół ekspertów, realizujący zlecenie z dużym zaangażowaniem. Studium wykonalności zostało opracowane bardzo rzetelnie i zgodnie z terminem zawartym w umowie. Osoby odpowiedzialne za opracowanie dokumentu służyły dodatkową pomocą i udzielały fachowych porad dotyczących przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej. Z uwagi na sprawną i korzystną finansowo usługę zamierzamy w przyszłości kontynuować współpracę z Faber Consulting”

 

inż. Stefan Kalinowski

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

 • podmiot: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
 • wartość dotacji: 3 999 000,00 zł
 • wartość projektu: 15 000 000,00 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, działanie 1.1.

Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

„Pracownicy Faber Consulting wykazali się doświadczeniem, profesjonalizmem oraz pełną znajomością zagadnień związanych z tematyką funduszy pomocowych UE służąc pomocą przy opracowywaniu ostatecznego kształtu realizowanego przez nas przedsięwzięcia. W sposób rzetelny i terminowy wywiązali się ze swoich zobowiązań.

W przyszłości ponownie zamierzamy skorzystać z usług tej firmy oraz polecamy usługi FABER CONSULTING jako solidnego partnera biznesowego”

 

Jacek Pietryka

Dyrektor SPZZOZ Gryfice

 • podmiot: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 • wartość dotacji: 9 060 746,59 zł
 • wartość projektu: 19 228 677,90 zł
 • finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , działanie 9.3.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

„Dokumentacja aplikacyjna wykonana została zgodnie z umową i z dotrzymaniem terminu realizacji oraz z uwzględnieniem interesów Zleceniodawcy.

W związku z powyższym rekomenduję ją jako wiarygodnego i kompetentnego partnera w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o finansowanie ze środków Unii Europejskiej”

mgr Małgorzata Rejnik

Zastępca Kanclerza WUM

 • podmiot: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • wartość dotacji: 6 999 045,05 zł
 • wartość projektu: 10 527 152,87 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, działanie 2.1.

Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej

„Podczas realizacji zlecenia firma Faber Consulting wykazała duże zaangażowanie. W świetle pozytywnej oceny firmy możemy ją rekomendować jako kompetentną, świadczącą usługi na profesjonalnym poziomie w sposób rzetelny i z uwzględnieniem interesów Zleceniodawcy”

 

dr inż. Roman Lewandowski

Dyrektor

 • podmiot: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
 • wartość dotacji: 6 718 698,20 zł
 • wartość projektu: 7 957 000,58 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, działanie 2.1.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksowe działania

termomodernizacyjne w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie

„Współpraca z firmą Faber Consulting przebiegała wzorowo. Firma reagowała na wszelkie sprawy niezwłocznie, realizując wszystkie dodatkowe wymagania operatora, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Możemy polecić firmę Faber Consulting jako rzetelnego partnera”

 

Elżbieta Sobiecka-Mindak

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

Muzeum Narodowego w Warszawie

 • podmiot: Muzeum Narodowe w Warszawie
 • wartość dotacji: 11 722 232 zł
 • wartość projektu: 14 125 938 zł
 • finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wzmocnienie systemu ratownictwa medycznego na terenie działania WSPR SP ZOZ

w Zielonej Górze – poprzez zakup dwóch ambulansów

„Bardzo dobra współpraca i profesjonalna pomoc pozwalała na uwzględnienie wszystkich uwag zgłaszanych w czasie realizacji projektu oraz w kolejnych etapach jego oceny i uzupełniania, w tym wykonanie usługi zarządzania projektem, co pozwoliło na uzyskanie zamierzonego efektu”

 

lek. med. Krzysztof Bułaj

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze

 • podmiot: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
 • wartość dotacji: 805 183,77 zł
 • wartość projektu: 947 275,02 zł
 • finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 12.1.

Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej

wraz z przebudową ronda Jana Pawła II

oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej

„Podczas realizacji zlecenia firma Faber Consulting wykazała duże zaangażowanie. W świetle pozytywnej oceny firmy możemy ją rekomendować jako kompetentną, świadczącą usługi na profesjonalnym poziomie w sposób rzetelny i z uwzględnieniem interesów Zleceniodawcy”

 

Danuta Domańska

p.o. Dyrektora

Podinspektor Biura Inwestycji Miejskich

 • podmiot: Urząd Miasta Chełm
 • wartość dotacji: 6 998 875,89 zł
 • wartość projektu: 15 487 665,18 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, działanie 5.1.

Projekt termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz wybudowanie parkingów

i modernizacja kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy

„Współpraca z firmą Faber Consulting przebiegała w sposób sprawny, a wszelkie prace zostały wykonane w sposób rzetelny i terminowy. Konsultanci wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem, w związku z czym rekomendujemy firmę Faber Consulting jako godnego polecenia partnera”

 

mgr Marek Łudziński

Prezes Zarządu  RSM „Jedność”

 • podmiot: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”
 • wartość dotacji: 1 283 769,33 zł
 • wartość projektu: 3 878 400,33 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, działanie 7.1.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu

„Biorąc pod uwagę szybką i korzystną cenowo obsługę w zakresie opracowania Studium wykonalności, Miejski Zarząd Dróg zamierza w przyszłości kontynuować współpracę z Faber Consulting. Tym samym rekomendujemy ją jako profesjonalną Firmę i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z jej wiedzy i usług”

 

inż. Stefan Kalinowski

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

 • podmiot: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
 • wartość dotacji: 5 540 253,51 zł
 • wartość projektu: 9 233 755,85 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, działanie 7.1.

Państwowa Straż Pożarna przyjazna energetycznie środowisku – budowa systemów

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jednostkach organizacyjnych

Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego

„Realizacja zadania przebiegła w sposób sprawny oraz terminowy przy dużym zaangażowaniu konsultantów. Aplikacja została opracowana w pełni profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w efekcie czego projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz uzyskał dofinansowanie.

W naszym przekonaniu możemy szczerze polecić współpracę z firmą Faber Consulting wszelkim zainteresowanym podmiotom”

 

mł. bryg. Mgr inż. Paweł Stępień

Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 • podmiot: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 • wartość dotacji: 5 458 249,50 zł
 • wartość projektu: 6 421 470,00 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, działanie II.9

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu

„Współpraca z Firmą Faber Consulting przebiegała w sposób profesjonalny, a zespół realizujący zlecenie wykazał się dużym zaangażowaniem i doświadczeniem. Studium wykonalności dla w/w inwestycji zostało opracowane sprawnie i rzetelnie, zgodnie z zawartymi umowami. Podczas przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych, konsultanci służyli pomocą i udzielali fachowych porad, dzięki czemu wniosek o dofinansowanie został złożony w wyznaczonym terminie”

 

inż. Stefan Kalinowski

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

 • podmiot: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
 • wartość dotacji: 4 773 813,60 zł
 • wartość projektu: 13 282 583,01 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, działanie 7.1.

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

„W imieniu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego chciałbym serdecznie podziękować firmie Faber Consulting za współprace przy całym procesie aplikowania. Szczególne słowa uznania kieruje do konsultanta przygotowującego projekt, którego wysoki poziom zaangażowania i profesjonalizm stanowił bardzo istotny wkład w ostatecznie osiągnięty sukces”

Krzysztof Król
Zastępca Dyrektora Naczelnego
Gdański Teatr Szekspirowski

 • podmiot: GTS
 • wartość dotacji:  50 193 598,77 zł
 • wartość projektu: 81 648 254 zł
 • finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.2

Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm

Pracownikom Faber Consulting dziękuję za rzetelną i skuteczną pracę, która zaowocowała podpisaniem umowy o dofinansowanie. Podsumowując dotychczasową współpracę pragnę potwierdzić rzetelność firmy Faber Consulting i polecić jako partnera wartego rekomendacji innym firmom chcącym otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej

Mirosław Iwiński
Prezes Zarządu

 • podmiot: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Chełmnie
 • wartość dotacji:  4 897 007,96 zł
 • wartość projektu: 22 539 536,04 zł
 • finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2.

Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych

Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy

i sprzęt specjalistyczny do ratowania technicznego na drogach

„Wiedza, doświadczenie oraz profesjonalizm konsultantów ze strony firmy Faber Consulting, miały ważki wpływ na ostateczny kształt i zawartość merytoryczną dokumentacji aplikacyjnej, która została oceniona przez Instytucję Zarządzającą, jako – wysokiej próby”

St. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

 • podmiot: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
 • wartość dotacji: 22 524 149,99zł
 • wartość projektu: 26 498 999,99 zł
 • finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 8.1.

Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa

u dzieci z małych miast i wsi

„Współpraca z firmą Faber Consulting przebiegała w sposób sprawny, a wszelkie prace zostały wykonane w sposób rzetelny i terminowy. Konsultanci wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem, w związku z czym rekomendujemy firmę Faber Consulting jako godnego polecenia partnera”

Dr inż. Roman Lewandowski 
Dyrektor

 • podmiot: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
 • wartość dotacji: 2 900 691,00 EURO
 • wartość projektu: 3 222 990,00 EURO
 • finansowanie: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja ENPI, działanie 2.2.

Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu,

jako element bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego

„Podczas realizacji zlecenia firma Faber Consulting wykazała duże zaangażowanie. W świetle pozytywnej oceny firmy możemy ją rekomendować jako kompetentną, świadczącą usługi na profesjonalnym poziomie w sposób rzetelny i z uwzględnieniem interesów zleceniodawcy”

Marek Jasztal
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

 • podmiot: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 • wartość dotacji: 126 653,99 EURO
 • wartość projektu: 140 726,89 EURO
 • finansowanie: CIPS Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related risks

Kształtowanie transgranicznej współpracy polsko-litewskiej

w zakresie wspólnego planowania i zarządzania

działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych

„Doceniamy wnikliwość i dokładność w wypełnianiu poszczególnych części wniosku.

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy polecić firmę Faber Consulting podmiotom chcącym ubiegać się o dotacje unijne”

Marek Myszkowski
Dyrektor

 • podmiot: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • wartość projektu: 529 908,52 EURO
 • finansowanie: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM