Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 18 marca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 18

Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/19 dla Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorstwa podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Warmińsko-mazurskie

Marzec 18

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-001/19 dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych. Konkurs […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

Marzec 18

Konkurs nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-049/19 dla Działania 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: instytucje otoczenia biznesu, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt powinien dotyczyć […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events