polska-ukriana

конференции “Go Poland!”/ Konferencja „Go Poland!”

26 октября 2016 г. в Киевской Торгово-Промышленной палате президент компании Faber Consulting принял участие в конференции “Go Poland!”. Вместе с SPS Tax&Law и г-ном Бартломеем Пшиборовским мы имели честь быть одними из организаторов этого мероприятия. Мы выражаем благодарность нашим украинским Друзьям за приглашение и гостеприимство. Встреча принесла интересные контакты, а мы будем продолжать свою деятельность в Украине (кажется, готовится повторное мероприятие и небольшой тур по этой прекрасной стране). Вскоре мы сообщим дополнительную информацию на эту тему. Тем временем, мы приглашаем польских и украинских предпринимателей к сотрудничеству, вместе с SPS Tax&Law мы «многое» можем сделать на Украине! В приложении презентация с конференции на русском языке.

 

 

Dnia 26.10.2016 w Kijowskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej Prezes Faber Consulting uczestniczył w konferencji „Go Poland!”. Wraz z SPS Tax&Law i Panem Bartłomiejem Przyborowskim mieliśmy honor być współorganizatorami przedsięwzięcia. Dziękujemy naszym ukraińskim Przyjaciołom za zaproszenie i miłą gościnę. Spotkanie zaowocowało ciekawymi kontaktami, a my będziemy kontynuować naszą aktywność na Ukrainie (chyba szykuje się powtórka i mały tour po tym pięknym kraju). Już wkrótce więcej informacji na ten temat. Tymczasem zapraszamy przedsiębiorców polskich i ukraińskich do współpracy, wspólnie z SPS Tax&Law możemy na Ukrainie „wiele”! W załączniku prezentacja z konferencji w języku rosyjskim

 

 

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM