Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, RPO Śląskie

30 września 2019

Konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02.24-072/19 dla Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
  2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-wzmacnianie-potencjalu-adaptacyjnego-przedsiebiorstw-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-823-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-w-zakresie-rozwoju-przedsiebiorstwa-konkurs-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 września 2019