Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, RPO Podlaskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
–  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
–  podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF) w zakresie m.in.:

–         budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej i chłodniczej spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych obiektów do sieci wraz z budową nowych niskoemisyjnych, bądź modernizacją istniejących niskosprawnych źródeł ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem);
–         modernizacji sieci ciepłowniczej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą wraz z budową nowych niskoemisyjnych, bądź modernizacją istniejących niskosprawnych źródeł ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem).

     2. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach   użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).

  1. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej.
  2. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/54-strategie-niskoemisyjne/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018