Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, RPO Zachodniopomorskie

2 września 2019

Konkurs nr RPZP.04.07.00-IZ.00-32-001/19 dla Działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne jst,

– parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,

– szkoły wyższe,

– organizacje pozarządowe,

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

– instytucje naukowe,

posiadające Zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Typ 2. Zakup wyposażenia dla ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, w tym:

  •  zakup elementów wyposażenia ośrodków rehabilitacji (w tym sprzętu medyczno-weterynaryjnego),
  • zakup lub dostosowanie środka transportu do przewozu dzikich zwierząt,
  • zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Typ 3. Rehabilitacja dziko żyjących zwierząt w ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt, w tym:

  • zakup wyposażenia służącego rehabilitacji dzikich zwierząt.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/47-wsparcie-osrodkow-rehabilitacji-dziko-zyjacych-zwierzat/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
2 września 2019