Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, RPO Małopolskie

2 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, dla Działania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Przedsięwzięcia z obszaru objętego SPR dotyczące wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – projekt typu A:
  a)  inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r. Dofinansowaniem mogą być również objęte prace termomodernizacyjne w zakresie i na zasadach określonych warunkami konkursu.
  b) inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej – w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej.
 1. Przedsięwzięcia z obszaru objętego SPR dotyczące rozwoju sieci ciepłowniczych – projekt typu B:
  budowa, rozbudowa i przebudowa sieci pod warunkiem, że inwestycja będzie prowadzona na systemach spełniających lub tych, które w wyniku realizacji inwestycji będą spełniać kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art 2 pkt. 41 i 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/442-obnizenie-poziomu-niskiej-emisji-spr-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
2 listopada 2018