Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, RPO Mazowieckie

Marzec 6

Konkurs nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18 dla Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Konkurs przeznaczony jest na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy ,,Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji ,,Parkuj i Jedź”.Dodatkowo dla wszystkich powyższych typów projektów z obszaru „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT”, wyłącznie jako uzupełniające i niedominujące elementy projektu, realizujące bezpośrednio cele projektu oraz pozostające w bezpośrednim powiązaniu funkcjonalnym ze wskazanymi powyżej typami projektów, mogą być realizowane zadania dot. infrastruktury towarzyszącej, w tym np.:

– poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej);

– miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów;

– chodniki i przejścia dla pieszych;

– modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności;

– inwestycje w infrastrukturę drogową (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji projektów z zakresu P+R i uzasadnionym z punktu widzenia technologicznego. Część wykraczająca poza niezbędny zakres projektu będzie stanowić wydatek niekwalifikowany; infrastruktura niezbędna do korzystania z komplementarnych form transportu tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego  np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-432-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Marzec 6