Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI(203/17), RPO Śląskie

Marzec 31

Konkurs nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17, dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI(203/17), w ramach RPO Województwa Śląskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
  5. Szkoły wyższe;
  6. Organizacje pozarządowe;
  7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 • Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii-w-infrastrukturze-publicznej-i-mieszkaniowej-433-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii-w-infrastrukturze-publicznej-i-mieszkaniowej-osi20317/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Marzec 31