Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

23 września 2019

Konkurs nr RPDS.04.02.01-IZ.00-02-358/19 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym:

  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
  • inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-gospodarka-wodno-sciekowa-421-gospodarka-wodno-sciekowa-konkursy-horyzontalne-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
23 września 2019