Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

Kwiecień 29

Konkurs nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K05/19 dla Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

b) Jednostki organizacyjne jst,

c) Przedsiębiorcy – podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

a)   Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,

b)   Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/36-wsparcie-rozwoju-systemow-oczyszczania-sciekow-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Kwiecień 29