Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Kogeneracja, RPO Lubuskie

9 września 2019

Konkurs nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19 dla działania 3.4 Kogeneracja, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–  Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),

–  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

–  Spółki prawa handlowego będące własnością JST,

–  Państwowe Jednostki Budżetowe,

–  Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

–  Uczelnie/szkoły wyższe,

–  Jednostki naukowe,

–  Jednostki badawczo-rozwojowe,

–  Instytucje kultury,

–  Właściciele/zarządcy  wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,

–  Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej 109 (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest  zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO L2020.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

–  budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji,

–  budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE,

–  budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione instalacjami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji,

–  budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-kogeneracja-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
9 września 2019