Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego, RPO Opolskie

Listopad 21

Konkurs nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/18, dla Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego, w ramach RPO Województwa Opolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
  2. zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy i busy) zasilanego paliwem alternatywnym;
  3. wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
  4. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
  5. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
  6. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
  7. systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-strategie-niskoemisyjne-311-strategie-niskoemisyjne-w-miastach-subregionalnych-subregion-polnocny/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Listopad 21