Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskie

Marzec 29

Konkurs nr RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/19 dla Działania 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, w ramach RPO Opolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-nowe-produkty-i-uslugi-w-msp-213-nowe-produkty-i-uslugi-w-msp-na-obszarach-przygranicznych-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Marzec 29