Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

11 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/18, dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • podmioty lecznicze;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

W ramach przedmiotowego konkursu wybrane zostaną projekty mające na celu realizację Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/112-ulatwienie-dostepu-do-przystepnych-cenowo-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-w-tym-opieki-zdrowotnej-i-uslug-socjalnych-swiadczonych-w-interesie-ogolnym-1121-ulatwienie-dostepu-do-uslug-zdrowotnych-projekty-konkursowe-konkurs-nr-r/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
11 listopada 2018