Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektu nr 5), RPO Pomorskie

Styczeń 25

Konkurs nr RPPM.10.04.00-IZ.00-22-004/18 dla Działania 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektu nr 5), w ramach RPO Województwa Pomorskiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu
Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3. jednostek administracji rządowej,

4. innych jednostek sektora finansów publicznych,

5. organizacji pozarządowych,

6. jednostek naukowych,

7. instytucji edukacyjnych,

8. szkół wyższych,

9. przedsiębiorców.

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Link do ogłoszenia: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-10-4-redukcja-emisji-rpo-wp-2014-2020

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 25